November 02, 2019
VS
1st Period - 15:20
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Owen Hardy 0 votes
Jeremy Masella 0 votes
Draw 0 votes