November 02, 2019
VS
3rd Period - 7:53
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Zach Frye 0 votes
Ryan Scarfo 0 votes
Draw 0 votes