October 19, 2019
VS
2nd Period - 4:17
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Tanner Edwards 0 votes
Luke Mylymok 0 votes
Draw 0 votes