October 12, 2019
VS
1st Period - 17:51
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Kyle Thomas 0 votes
Blake Thompson 0 votes
Draw 0 votes