May 11, 2019
VS
3rd Period - 18:44
2018-2019 Postseason Season
Voting Results
John McCarron 0 votes
James Melindy 0 votes
Draw 0 votes