February 22, 2019
VS
1st Period - 15:36
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Ivan Mishchenko 0 votes
Denis Golubev 0 votes
Draw 0 votes