February 24, 2019
VS
1st Period - 13:32
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Ryan Ferrill 0 votes
Josh Holmstrom 0 votes
Draw 0 votes