January 12, 2019
VS
2nd Period - 8:58
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Glenn Gawdin 0 votes
Chaz Reddekopp 0 votes
Draw 0 votes