November 13, 2010
VS
1st Period - 1:38
2010-2011 Regular Season
Voting Results
Brett Smith 0 votes
Justin Styffe 0 votes
Draw 0 votes