November 13, 2010
VS
1st Period - 2:24
2010-2011 Regular Season
Voting Results
Dennis McCauley 0 votes
Myles Stoesz 0 votes
Draw 0 votes