September 02, 2010
VS
1st Period - 3:03
2010-2011 Preseason Season
Voting Results
Marshall Worden 0 votes
Mike Thomas 0 votes
Draw 0 votes