January 30, 2010
VS
1st Period - 1:39
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Ilya Kravtchouk 0 votes
Draw 0 votes