January 09, 2010
VS
1st Period - 17:46
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Adam Smyth 0 votes
Brandon Straub 0 votes
Draw 0 votes