November 21, 2009
VS
2nd Period - 6:07
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Kyle Bochek 0 votes
Draw 0 votes