November 13, 2009
VS
3rd Period - 8:30
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Tyler Yaworski 0 votes
Tyler Halliday 0 votes
Draw 0 votes