October 31, 2009
VS
1st Period - 11:51
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Oleg Yevenko 0 votes
Ryan Jasinsky 0 votes
Draw 0 votes