October 24, 2009
VS
1st Period - 3:57
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Justin Styffe 0 votes
Brandon Straub 0 votes
Draw 0 votes