October 23, 2009
VS
1st Period - 18:47
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Emerson Hrynyk 0 votes
Zak Stebner 0 votes
Draw 0 votes