February 14, 1975
VS
2nd Period - 14:32
1974-1975 Regular Season
Voting Results
Tracy Pratt 0 votes
Hank Nowak 0 votes
Draw 0 votes