October 09, 2009
VS
2nd Period - 0:46
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Zak Stebner 0 votes
Tyler Halliday 0 votes
Draw 0 votes