April 22, 2003
VS
3rd Period - 2:24
2002-2003 Postseason Season
Voting Results
Matthew Albiani 0 votes
Craig Foster 0 votes
Draw 0 votes