April 02, 1964
VS
3rd Period - 19:55
1963-1964 Postseason Season
Voting Results
Ron Stewart 0 votes
John Ferguson 0 votes
Draw 0 votes