February 09, 1971
VS
1st Period - 15:00
1970-1971 Regular Season
Voting Results
Gary Doak 0 votes
Eddie Shack 0 votes
Draw 0 votes