February 01, 1978
VS
1st Period - 13:23
1977-1978 Regular Season
Voting Results
J. Bob Kelly 0 votes
Dave Hoyda 0 votes
Draw 0 votes