April 04, 1984
VS
1st Period - 14:26
1983-1984 Postseason Season
Voting Results
Ken Linseman 0 votes
Doug Smail 0 votes
Draw 0 votes