February 14, 2009
VS
1st Period - 0:18
2008-2009 Regular Season
Voting Results
Ryan Tobler 0 votes
Adam Smyth 0 votes
Draw 0 votes