February 07, 2009
VS
1st Period - 11:00
2008-2009 Regular Season
Voting Results
Rick Kozak 0 votes
Bobby Reed 0 votes
Draw 0 votes