January 27, 2009
VS
1st Period - 10:52
2008-2009 Regular Season
Voting Results
Adam Smyth 0 votes
Brett Angel 0 votes
Draw 0 votes