April 20, 1997
VS
3rd Period - 13:39
1996-1997 Postseason Season
Voting Results
Martin Pouliot 0 votes
Mario Favreau 0 votes
Draw 0 votes