November 03, 2000
VS
3rd Period - 20:00
2000-2001 Regular Season
Voting Results
Johnny Oduya 0 votes
Ryan MacPherson 0 votes
Draw 0 votes