October 02, 2008
VS
2nd Period - 12:15
2008-2009 Preseason Season
Voting Results
Kyle Wharton 0 votes
Neil Clark 0 votes
Draw 0 votes