February 07, 2007
VS
2nd Period - 2:40
2006-2007 Regular Season
Voting Results
Myles Stoesz 0 votes
Garrett Klotz 0 votes
Draw 0 votes