November 19, 2006
VS
1st Period - 9:34
2006-2007 Regular Season
Voting Results
Clayton Stoner 0 votes
Dane Byers 0 votes
Draw 0 votes