November 16, 2004
VS
3rd Period - 14:00
2004-2005 Regular Season
Voting Results
Jason Beatty 0 votes
Ryan Shmyr 0 votes
Draw 0 votes