April 20, 1992
VS
3rd Period - 19:55
1991-1992 Postseason Season
Voting Results
Alan Kerr 0 votes
Derrick Smith 0 votes
Draw 0 votes