January 07, 2006
VS
3rd Period - 12:05
2005-2006 Regular Season
Voting Results
Richard Keyes 0 votes
Brad Herauf 0 votes
Draw 0 votes