November 25, 2005
VS
1st Period - 7:35
2005-2006 Regular Season
Voting Results
Greg Hornby 0 votes
Brad Herauf 0 votes
Draw 0 votes