November 10, 2018
VS
2nd Period - 9:45
2018-2019 Regular Season
Voting Results
Daniil Stepanov 0 votes
Oleg Zaytsev 0 votes
Draw 0 votes