May 01, 2018
VS
3rd Period - 11:27
2017-2018 Postseason Season
Voting Results
Kenton Miller 0 votes
Alexx Privitera 0 votes
Draw 0 votes