March 04, 2018
VS
3rd Period - 9:01
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Patrik Moisio 0 votes
Kris Inglis 0 votes
Draw 0 votes