February 25, 2018
VS
2nd Period - 18:32
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Jon Stevanovich 0 votes
Jay Kenney 0 votes
Draw 0 votes