February 10, 2018
VS
1st Period - 0:13
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Nolan Yaremko 0 votes
Tyson Helgesen 0 votes
Draw 0 votes