February 03, 2018
VS
2nd Period - 17:19
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Austin Pratt 0 votes
Jeremy Masella 0 votes
Draw 0 votes