February 02, 2018
VS
3rd Period - 11:41
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Zack Hayes 0 votes
Jake Kustra 0 votes
Draw 0 votes