November 26, 2017
VS
2nd Period - 12:31
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Kerby Rychel 0 votes
Tyler Randell 0 votes
Draw 0 votes