November 22, 2017
VS
3rd Period - 8:37
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Jake Lee 0 votes
Wyatt Sloboshan 0 votes
Draw 0 votes