November 18, 2017
VS
1st Period - 16:40
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Tyson Helgesen 100% (1 votes)
Zack Hayes 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)