October 21, 2017
VS
2nd Period - 15:37
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Jimmy Oligny 75% (3 votes)
Luke Johnson 0% (0 votes)
Draw 25% (1 votes)