September 22, 2017
VS
2nd Period - 11:36
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Zack Hayes 100% (1 votes)
Oleg Sosunov 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)