September 03, 2017
VS
2nd Period - 20:00
2017-2018 Preseason Season
Voting Results
Montana Onyebuchi 0% (0 votes)
Brett Clayton 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)